Skip to content

O chińskich zegarach kadzidłowych

Ciekawostką jest to, że dawni Chińczycy stosowali kadzidła jako urządzenia do odmierzania czasu. W okresie dynastii Song (960-1279) bardzo popularne były tak zwane zegary kadzidłowe. Co ciekawe – urządzenia te były stosowane już w czasach kiedy istniały pierwsze, prymitywne czasomierze mechaniczne. W tym okresie korzystano też z odmierzania czasu za pomocą wody oraz… świec! Zegar kadzidłowy był jednak nieco bardziej zaawansowany. Wykorzystywał specjalne pachnidła, które wytwarzane były w taki sposób, aby palić się przez dokładnie ustalony okres. Głównym elementem tego mechanizmu były sznurki z odważnikami. W chwili wypalenia się kadzidła, ciężarek opadał na umieszczony poniżej gong. Głośne uderzenie oznaczało, że minęła określona ilość czasu. Często stosowano kadzidła o różnych aromatach, aby każda kolejna godzina naznaczona była zmianą zapachu otoczenia. Jeśli zaś chodzi o same kadzidła to stosowano kilka różnych wariantów – od zwykłych, prostych, jak i spiralne, przeznaczone do odmierzania dłuższych faz.
Niektórzy historycy twierdzą, że ten szalenie popularny w Chinach wynalazek, w rzeczywistości pochodzi z Indii, przynajmniej w swojej najprostszej formie.

Categorized: Travel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest